Gastouder Appeltje Eitje
Veilig, Vertrouwd maar vooral Leuk!

Eisen Gastouderopvang

Deskundigheidseisen

De gastouder moet in het bezit zijn van:

 • een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
 • een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
 • een diploma dat vermeld is op de diplomalijst (zie bijlage), of
 • een certificaat goed gastouderschap.


EHBO Certificaat

Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen.

De volgende certificaten voldoen:

 • certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis;
 • certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO);
 • spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
 • certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener van Nikta.


Aanvullende Eisen

Voor gastouders gelden de volgende aanvullende eisen:

 • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD-inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRKP.
 • De gastouder spreekt Nederlands tijdens de opvang. Fries of een andere Nederlandse streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.
 • De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt ernaar.
 • De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol herkennen signalen kindermishandeling en handelt ernaar.Risico-inventarisatie

Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten: Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden. Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. De risico-inventarisatie wordt aangepast indien de locatie tussentijds verandert, het aantal kinderen of hun leeftijd wijzigt.


Achterwacht

Sinds 2010 is elke gastouder verplicht om een achterwacht te regelen voor calamiteiten. Deze achterwacht hoeft geen kindgerichte opleiding te hebben. Een achterwacht kan men zien als een soort 'reserve-gastouder' die de zorg voor de kinderen tijdelijk kan overnemen in geval van nood. De achterwacht moet in de buurt van Gastouder Appeltje Eitje wonen om binnen tien minuten aanwezig te kunnen zijn. De achterwacht is niet bedoeld om mij te vervangen bij ziekte. Gastouder Appeltje Eitje heeft de beschikking over twee achterwachten, die regelmatig even een kopje thee komen drinken zodat zij een bekend gezicht zijn voor de kinderen.


Opbellen
E-mail